Història

Breu resum històric

Celler Cèsar Martinell d'Igualada. Pagesos treballant-hi

  • 1908 . El moviment cooperatiu a Igualada es remunta a principis del segle passat amb la constitució de la Cámara Agrícola de Igualada y su Comarca amb l'objecte de fomentar, defensar i protegir tot allò que esta relacionat amb l'agricultura.
  • 1921 . Neix una iniciativa d'un grup d'agricultors de la comarca amb la finalitat de construir un celler per elaborar el vi de forma conjunta. S'uneixen a aquesta iniciativa la cooperativa agrícola del 1919 i neix el Sindicat de Vinyaters d'Igualada . Aquest mateix any es construeix el celler que és projectat per l'arquitecte de Valls Cèsar Martinell , que també en dirigeix les obres.
Celler Cèsar Martinell d'Igualada. Pagesos treballant-hi
  • 1936-1939 . L'any 1936 el Sindicat de Vinyaters d'Igualada es fusiona amb la Unió de Rabassaires i la Secció de Camperols de la CTN d'Igualada. Aquesta fusió adopta el nom de Sindicat Agrícola d'Igualada . La Cooperativa segueix funcionant durant la guerra civil.
  • 1949 . L'entitat passa a denominar-se Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderas de Igualada .
  • 1970 . S'acorda un nou canvi de nom i passa a ser Sociedad Coperativa Comarcal Agropecuaria de Igualada .
  • 1985 . Els membres de la Cambra Agrícola esmentada a l'inici d'aquest resum històric (1908) decideixen, en assemblea, dissoldre la seva entitat i fusionar-se amb la que és avui la nostra Cooperativa .
  • 1990 . Es construeix un magatzem per guardar el cereal , amb una capacitat de 3500/4000 tones. , L'empresa igualadina IMDOR S.A. s'encarrega de l'obra.
  • 2000 . S'amplien les instal·lacions del molí de l'oli amb un equip de neteja d'olives que consisteix en separar les fulles i altres impureses amb aire i un rentat amb aigua.
  • 2009 . Es crea la figura del client de la cooperativa i s'entreguen targes gratuïtes a qui les sol·liciti, per gaudir de descomptes i avantatges. La UEA ens atorga el “Premi a la Institució” ; per la trajectòria de més de 80 anys a la nostra comarca, pel constant treball, modernització de les instal·lacions i creació d'una botiga d'alimentació de productes de qualitat.
 
agro igualada cooperativa | c/ Portal, 4 | 08700 Igualada | 938030917