Serveis

Instal·lacions

Agro Igualada SCCL disposa d'instal•lacions equipades al servei dels socis per a tot allò que necessitin:

 • Magatzems de cereal, ametlla, colza i adobs
 • Molí de l'oli
 • Llímpia de cereal
 • Bàscula
 • Pàrking

Targeta de soci d'Agro Igualada

Descomptes

A més a més, als socis se'ls fa entrega d'una targeta especial de descompte immediat vàlida tant per a les compres realitzades en l'agro-botiga tècnica- agrària com en l'agro-botiga d'alimentació.

Formació

Agro Igualada SCCL ofereix un ampli ventall d'activitats formatives que pretenen donar resposta a les necessitats dels socis treballadors en actiu en règim d'autònoms agraris o en règim general.

La formació en modalitat presencial o a distància està totalment subvencionada i es realitza amb conveni amb les següents associacions:

Assegurances

Agro Igualada SCCL, especialitzada inicialment en l'assegurança agrària com a agent de Mussap, cobreix actualment tot tipus d'assegurances, buscant sempre la solució més adequada i la millor qualitat de servei.

Amb l'objectiu d'abaratir els costos d'assegurances, la Cooperativa ha establert acords amb la Central d'Assegurances d'Actel, la principal corredoria dirigida a cooperatives i als seus associats.

Assegurances a particulars

 • Accidents i Malatia
 • Animals de Companyia
 • Assistència Mèdica
 • Caçadors i Pescadors
 • Comunitats de Veïns
 • Estalvi
 • Llar
 • Pensions i Jubilació
 • Vehicles
 • Vida

Assegurances a empreses

 • Caució i Crèdit
 • Comerços
 • Construcció
 • Explotacions Agrícoles i Ramaderes
 • Flotes de vehicles
 • Naus Industrials
 • Responsabilitat Civil

OFICINA TÈCNICA

La cooperativa, a partir del 2014, posa a disposició dels socis un servei d'assessorament agrari complet ofert per la nostra enginyera tècnica agrònoma;

des de qüestions de plagues, adobats, visites als camps, fins a qüestions legislatives, assegurances, etc.

També s'ofereix el servei de confecció de la DUN (Declaració UNica agrària).

Agroptima

Agroptima és un programa informàtic de gestió agrària creat amb la col-laboració de la cooperativa Agro Igualadaper tal de donar resposta a les necessitats de control diari de gestió dels camps de manera informàtica i on-line. Permet recopilar tota la informació necessària per a la presentació dels llibres de camp així com obtenir tota la informació econòmica de l'activitat realitzada. Per facilitar l'aplicació del programa i la seva usabilitat es garanteix un servei de suport permanent.

 
agro igualada cooperativa | c/ Portal, 4 | 08700 Igualada | 938030917