Campanyes agràries

Les principals campanyes agràries d'aquesta cooperativa van relacionades amb els cultius de secà i regadiu de la comarca de l'Anoia.

Els cultius de secà que es troben a la comarca i als voltants són:

 • els cereals
 • les ametlles
 • les olives

I els de regadiu són:

 • els hortícoles
 • la patata
 • els fruiters en menys quantitat

A més a més, també es considera com una campanya agrària molt important l'adobat de tots els cultius anteriors.

La cooperativa Agro Igualada dóna el servei durant les campanyes agràries a tots els socis i clients.

Campanyes:

· Cereal :

La cooperativa Agro Igualada duu a terme aquesta campanya des de la venda dels adobs i la venda de les llavors fins a l'emmagatzematge i la compra del cereal obtingut pels socis i clients. També té a disposició el servei de neteja i de tractament del cereal de llavor per l'any següent.

La cooperativa divideix la campanya del cereal en tres fases:

1- L'adobat

És el moment en que la cooperativa té més productes d'adob a la seva disposició ja que intenta minimitzar els costos dels productors de cereal a la màxima qualitat. Per poder aconseguir aquest objectiu Agro Igualada té un producte estrella, aquest és un blending (barreja d'adobs a granel) adequat a les necessitats de cada sòl i de cada cultiu. Durant campanya agrària d'adobat es posa a disposició dels socis i clients informació de cada adob.

2- La sembra

La cooperativa té diverses varietats d'ordi, blat, civada de cicle llarg, cicle curt, R1 i R2. Totes aquestes varietats d'ordi, blat i civada són les que han sigut escollides de més qualitat i més producció, tenint en compte les condicions climàtiques de la comarca. Les varietats que tenim han sigut testades pel centre d'investigació IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries), per tant, tenim a disposició dels socis i clients totes les fitxes tècniques de les varietats romanents a la cooperativa.

3- La collita

Durant aquesta època la cooperativa té un servei d'emmagatzematge del gra on prèviament és pesat i analitzat. L'anàlisi que se li duu a terme és el càlcul de la humitat i el pes específic. La campanya de la recollida suposa una entrada anual mitjana de 5.000 tones de cereal. La cooperativa té una capacitat total de 6.500 tones de cereal. Un cop emmagatzemat, els socis o clients podran decidir quan venen el seu cereal a la cooperativa. Els tècnics d'Agro Igualada cada dos dies analitzen la situació econòmica del mercat dels cereals a fi de poder donar les informacions oportunes als socis i clients i que aquests en puguin obtenir els màxims beneficis de la seva gestió.

· Ametlla :

Durant la campanya agrària de la ametlla la cooperativa posa a la disposició dels socis i clients la recepció de les ametlles durant les èpoques que heu pogut observar al calendari de campanyes. La cooperativa té una entrada mitjana anual d'ametlles de 300 tones.

Un cop l'ametlla és rebuda a la cooperativa se li agafen dues mostres. Una mostra és utilitzada per poder controlar els paràmetres, i l'altre és per tenir un recull de totes les ametlles entrades. Els paràmetres de control són: la humitat i el rendiment.

Els tècnics d'Agro Igualada cada setmana realitzen un estudi econòmic del mercat de les ametlles perquè els socis i clients puguin obtenir els màxims beneficis.

· Oliva :

És la campanya més important de la cooperativa. Aquesta campanya normalment es mou des del mes de novembre fins al gener. La cooperativa té una rebuda mitjana de 400 tones d'olives amb un promig producció d'oli de100.000 litres.

El procés d'elaboració de l'oli és realitza al molí de l'oli .

Que fa la cooperativa en aquesta campanya? La cooperativa es la encarregada de rebre les olives que els socis i clients colliten de les oliveres i transformar-les en oli. A més a més, els socis i clients també tenen la opció de vendre l'oli a la cooperativa.

Un cop les olives arriben al molí se'ls efectua un control de qualitat en el qual es calcula el rendiment i s'efectua un control visual de les olives. Tot el procediment de la transformació de les olives està desenvolupat pas a pas en l'apartat de la web del molí de l'oli.

· La patata de llavor :

Aquesta campanya té una durada de 3 mesos (gener, febrer i març).La patata és un cultiu que es considera hortícola, que en el cas de la nostra cooperativa és una campanya agrària molt important. Agro Igualada disposa un ventall de varietats de patata de llavor de varies procedències pels socis i clients. És a dir, que disposem de patata nacional i d'importació. Segons les necessitats de cada client.

· Planter hortícola :

La cooperativa Agro Igualada està localitzada al centre de la comarca i travessada per un riu (anoia), fa que hi hagi una terra adequada per poder fer aquests cultius, els horts. Per tant, tenim una gran quantitat de clients dedicats a aquesta campanya.

La cooperativa té una àmplia gama de varietats de planter hortícola de qualitat durant tot l'any. Però podem considerar, que la època més important d'aquesta campanya agrària es troba entre els mesos de març i maig. Tot això es perquè aquesta època les condicions climàtiques són les adequades per a plantar tot tipus de plantes hortícoles.

· Adob :

És una campanya agrària que es troba en funcionament durant tot l'any . La cooperativa té a disposició dels socis i clients tot tipus d'adob per a tots els cultius de la comarca de l'Anoia.

 • Adobat del cereal:

  Aquesta etapa es produeix en dues fases. La primera fase és la que els agricultors adoben en fons. Per aquest adobat tenim blendings preparats de qualitat i ajustats a les necessitats del cultiu i del sòl. La segona fase és en la que els agricultors adoben en cobertura. Per aquesta fase la cooperativa ven nitrogen en forma líquida i en forma granulada .
 • Adobat dels ametllers i oliveres:

  La cooperativa té adobs preparats N-P-K (Nitrogen, fòsfor i Potassi) tenint en compte les necessitats per a obtenir la màxima producció de la millor qualitat.
 • Adobat del planter hortícola:

  En aquest cas l'adobat es pot realitzar de diverses maneres. Una forma d'adobat és amb mineral, aquest adob acostuma a ser barreges preparades per a plantes hortícoles. Sobretot s'utilitzen productes amb un alt contingut de nitrogen ja que totes les plantes hortícoles tenen una necessitat de nitrogen elevada.

 
agro igualada cooperativa | c/ Portal, 4 | 08700 Igualada | 938030917